Humus Up

Humus Up


HUMUS UP- EKOLOGICZNY UŻYŹNIACZ GLEBOWY

Przeznaczony jest do wszelkich roślin w uprawach Do wszystkich upraw wielkotowarowych, polowych i sadowniczych oraz pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni. Powoduje znakomite efekty wzrostowe zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. HUMUS UP zastosowany doglebowo istotnie poprawia jej strukturę i aktywizuje życie bilogiczne. HUMUS UP zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU UP można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM. Stosując HUMUS UP w uprawach rolniczych dbamy o zdrowie swoje oraz swoich bliskich zmniejszając  ryzyko pojawienia się chorób cywilizacyjnych.

 
+CO ZYSKUJESZ GDY STOSUJESZ ?
-  Humus UP zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
-  Powoduje zwiększenie plonów,
-  Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywczą,
-  Gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin,
-  Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę,
-  Stabilizuje pH gleby,
-  Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny,
-  Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
-  Powoduje lepsze ukorzenianie roślin,
-  Poprawia kondycje i zdrowotność roślin,
-  Nie posiada okresu karencji,
-  Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).
 

+CZY WIESZ, ŻE??

  • Humus Up zawiera miliardy PM-ów (Pozytywnych mikroorganizmów) pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (resztki pożniwne, liście, łodygi) dostarczając roślinom składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.

Produkt jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Ciecz użytkowa HUMUSU UP nie ma okresu karencji.


Stosowanie

doglebowo ? stosować przedwegetacyjnie lub na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią (II termin) używając do każdego terminu 20L/ha. HUMUSU UP po uprzednim rozcieńczeniu w 200-300L wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1 ha używając wóz asenizacyjny lub opryskiwacz.

dolistnie ? w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski rozpuszczając HUMUS UP w wodzie według poniższej tabeli. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach zabezpieczą przed chorobami grzybowymi i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

Uwaga: Przyjęto do tabeli,że do poz.1,2 i 3 używa się do jednego oprysku 200L. wody/ha., do poz.4 -400L. wody/ha, a do poz.5 -600L. wody/ha


Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym i dolistnym możemy do cieczy użytkowej dodać AKTYWIT PM w ilości ok. 2L na 100L cieczy użytkowej w celu szybkiego namnażania PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów).
Stosować w temperaturach powyżej 10°C. Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.


+TERMINY STOSOWANIA:

Wiosna (przedwegetacyjne) ? doglebowo od chwili gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Lato (wegetacyjne) ? dokarmianie dolistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20° C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Jesień (powegetacyjne) ? doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/226/2013.