Humus Active Uniwersalny Papka 0,5L

Humus Active Uniwersalny Papka 0,5L

HUMUS ACTIVE PAPKA 
UNIWERSALNY 500ml

Ekologiczny polepszacz glebowy

Humus Active przeznaczony jest do upraw wszystkich rodzajów roślin ozdobnych, doniczkowych, balkonowych, rabatowych i szkółkarskich.
Połączenie w Humusie Active Pozytywnych Mikroorganizmów i koloidów Trwałej Aktywnej Próchnicy daje kompleksowe i pełne działanie poprawiające żyzność podłoża.

Poprawia strukturę gleby,
zwiększa pojemność wodną i chłonność pokarmową podłoża,
udostępnia uwiązane składniki pokarmowe i witaminy,
zabezpiecza roślinę przed chorobami, dzięki dominacji Pozytywnych Organizmów.


Stosowanie

SPOSÓB STOSOWANIA: przed użyciem wstrząsnąć; do wszystkich zabiegów i roślin należy stosować ciecz użytkową Humusu Active powstałą po rozpuszczeniu maksymalnie połowy nasadki Humusu Active w 1 litrze wody.

ROŚLINY DONICZKOWE I BALKONOWE: podlewać cieczą użytkową Humusu Active co ok. 14 dni.

WYSIEWANIE ROŚLIN KWIATOWYCH: bezpośrednio przed wysianiem zwilżyć obficie glebę polewając konewką po rowkach cieczą użytkową Humusu Active.

KŁĄCZA, BULWY I CEBULE KWIATOWE: przed sadzeniem zanurzyć w cieczy użytkowej Humusu Active.

ROZSADY I PRZESADZANIE ROŚLIN: przed nasadzeniem zanurzyć lub obficie polać korzenie cieczą użytkową Humusu Active.

PODCZAS WEGETACJI: wszystkie rośliny jednoroczne i wieloletnie podlewać cieczą użytkową co ok. 14 dni.

Stosować w temperaturze powyżej 10°C. Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C. Produkt bezpieczny dla ludzi i zwierząt. 
Ciecz użytkowa HUMUSU ACTIVE nie ma okresu karencji.

Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski
Zezw. MRiRW nr G-233/11. Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011


KOD EAN 5 907520 400202Zezw.MRiRW nr G-233/11
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011

Stosowany w uprawach