Humus Up

Humus Up

Humus Up to organiczno-mineralny polepszacz glebowy, zawierający ogromne ilości PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów) oraz próchnicę pokarmową, która pozostaje aktywna w glebie około jednego roku.

Zastosowany doglebowo znacznie poprawia parametry biologiczne, fizyczne i fizyko-chemiczne, doprowadza do szybkiego i skutecznego przetwarzania materii organicznej, co zapobiega przenoszeniu chorób na resztkach pożniwnych. Uwalnia uwiązane w glebie związki mineralne udostępniając je dla roślin.

HUMUS UP zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy dolistnie w okresie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU UP można zwiększyć nawet 2-krotnie i dodać AKTYWITU PM.

Co zyskujesz gdy stosujesz ?

 • Humus UP zwiększa opłacalność produkcji rolnej,
 • Powoduje zwiększenie plonów,
 • Znacznie poprawia jakość plonu oraz jego wartość odżywczą,
 • Gleba zatrzymuje więcej składników w strefie korzeniowej roślin,
 • Przyśpiesza rozkład materii organicznej, tworząc próchnicę,
 • Stabilizuje pH gleby,
 • Zawiera makro, mikro i ultra elementy w proporcji optymalnej do wzrostu rośliny,
 • Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie pokarmowej (nawet 70 kg/ha),
 • Powoduje lepsze ukorzenianie roślin,
 • Poprawia kondycje i zdrowotność roślin,
 • Nie posiada okresu karencji,
 • Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego).

Zastosowanie:

Do wszystkich upraw wielkotowarowych, polowych i sadowniczych oraz pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni.

Sposób użycia

 • doglebowo ? stosować przedwegetacyjnie lub na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią (II termin) używając do każdego terminu 20L/ha. HUMUSU UP po uprzednim rozcieńczeniu w 200-300L wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową należy polewać po glebie na powierzchni 1 ha używając wóz asenizacyjny lub opryskiwacz.
 • dolistnie ? w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski rozpuszczając HUMUS UP w wodzie według poniższej tabeli. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach zabezpieczą przed chorobami grzybowymi i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.
Lp. Roślina i faza wzrostu Stężenie
(%)
Liczba zabiegów Potrzebna łączna ilość Humus Active
L/ha
1 Zboża ozime, jare, kukurydza - od ruszenia wegetacji wiosennej do zbiorów co ok. 2 tygodnie 2-3 5-7 30-45
2 Ziemniaki, buraki pastewne i cukrowe - od ruszenia wegetacji wiosennej do zbiorów co 2-3 tygodnie 3-4 6-8 40-60
3 Warzywa, pomidory, papryka, ogórki, truskawki, cebula, kapusta, ... 2-3 6-8 35-50
4 Krzewy owocowe Od ruszenia wegetacji do zbiorów 2-3 6-8 35-50
Po zbiorach do zrzucenia liści 2-3 1-2 10-20
Razem (poz. 4) 60-95
5 Drzewa owocowe Od ruszenia wegetacji do zbiorów 2-3 6-7 80-120
Po zbiorach do zrzucenia liści 2-3 1-2 15-25
Po zrzuceniu liści do mrozów 2-3 1-2 15-25
Razem (poz. 5) 110-170
Uwaga: Przyjęto do tabeli, że do poz.1, 2 i 3 używa się do jednego oprysku 200L. wody/ha., do poz. 4 -400L. wody/ha, a do poz. 5 -600L. wody/ha.

Dodatkowo przy stosowaniu doglebowym i dolistnym możemy do cieczy użytkowej dodać AKTYWIT PM w ilości ok. 2L na 100L cieczy użytkowej w celu szybkiego namnażania PM-ów (Pozytywnych Mikroorganizmów).
Stosować w temperaturach powyżej 10°C. Przechowywać w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Terminy stosowania

Wiosna (przedwegetacyjne) ? doglebowo od chwili gdy gleba osiągnie temperaturę powyżej 5°C do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.

Lato (wegetacyjne) ? dokarmianie dolistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20° C. W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Jesień (powegetacyjne) ? doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że temperatura gleby nie jest niższa niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/226/2013.

Do grupy produktów należą