Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Nasza firma dynamicznie się rozwija poprzez realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wdrożenie innowacyjnej technologii poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup maszyn przez PPH Ekodarpol.

Wzrost konkurencyjności PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z planowaniem inwestycyjnym.